کارگاه آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی ( 12 و 13 تیر ماه 97 )

مدرس :سرکار خانم مهندس حسینی ( کارشناس ارشد مدیریت صنعتی با بیش از 12 سال سابقه تدریس و مشاوره در صنعت - مدرس دوره های استاندارد بین الملل

سرفصل ها:

 • تئوری های مدیریت و سیر مراحل آن
 •  تعریف مدیر و سرپرست
 • نقش و جایگاه سرپرستان در سازمان
 • وظایف سرپرستان در سازمان
 • مهارت های مورد نیاز سرپرستان ( ادراکی ، فنی ، انسانی )
 • برنامه ریزی و کنترل جهت مدیریت موثر در سازمان
 • سازماندهی فعالیت ها
 • نظریه های موجود در زمینه سرپرستی
 • هدایت و رهبری نیروی انسانی
 • ایجاد انگیزه در نیروی انسانی
 • مشکلوراههای جلوگیری از بروز مشکل
 • آموزش و توسعه نیروی انسانی
 • ایمنی و بهداشت کار