دوره آموزشی آشنایی با قوانین کار و اصلاحات جدید در قانون کار 1398

دوره آموزشی آشنایی با قوانین کار و اصلاحات جدید در قانون کار 1398

 

سرفصل ها و موضوعات مطرح شده در اين دوره آموزشی:

1.  مشمولین قانون کار

2.  قرارداد کار

3.  تعلیق قرارداد کار

4.  حق السعی و مزد و مزایا

5.  شرایط کار

6.  ساعات کار

7.  تعطیلات و مرخصی ها

8.  نوبت کاری و شب کاری

9.  اصلاحات سال 1398

 مدرس این دوره کیست؟

 • جناب آقای هادی افرادی

 

بازرس کار و مدرس قانون کار و ایمنی کار

سوابق فعالیت:

 • سابقه 17 ساله در زمینه اجرای قانون کار
 • رئیس اداره کار گناباد
 • رئیس اداره کار طرقبه
 • بازرس کار چناران و مشهد و طرقبه
 • کارشناس رسمی حوادث دادگستری
 • نماینده دولت در هیات تشخیص و هیات حل اختلاف
 • مدرس قانون کار و ایمنی کار در اتاق اصناف
 • مدرس قانون کار و ایمنی کار در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

 

 

 

مخاطبین این دوره چه کسانی هستند ؟

 • مدیران کسب و کار
 • مدیران اداری
 • مدیران منابع انسانی
 • حسابداران
 • سایر علاقه مندان و...