کارگاه آموزشی نرم افزار مدل سازی و تحلیل فرآیند

کارگاه آموزشی نرم افزار مدل سازی و تحلیل فرآیند

مدرس : مهندس امیر حسین حقیقت

 • کارشناس ارشدمدیریت صنعتی
 • مدیر پروژه ، مدیریت فرآیند کسب و کار ( BPM )
 • مولف و مترجم کتابکتاب مدل سازی فرایندهای کسب و کار با استاندارد BPMN2

سرفصل ها :

 • نصب و اجرا نرم افزار
 • تشریح و نمایش عناصر و المان های استاندارد مدل سازی BPMN2  در نرم افزار
 • تشریح نحوه ترسیم نمودار فرایند کسب و کار BPD در محیط نرم افزار
 • مدل سازی محدودیت ها و خطوط کاری
 • مدل سازی انواع رویدادهای آغازین ، میابی و پایانی
 • مدل سازی زیر فرآیند و فرآیند فراخوان
 • متحرکسازی
 • مقایسه دو فرآینددر صنعت مختلف