دوره نظام آراستگی محیط کار ۵s

نام استاد : سرکار خانم مرضیه حسینی

محل برگزاری : شرکت زعفران مصطفوی – شرکت طاها قالب توس

 

دوره نظام آراستگی محیط کار ۵s،توسط سرکار خانم حسینی مدرس و مشاور مدیریت کسب و کار برگزار و تدریس گردید. در این دوره هدف هایی از نظام آراستگی محیط ۵s و مزایای اجرای آن در محیط کار و چگونگی استانداردسازی بیان شد و سپس به آموزش فایل به صورت کامل به همراه راهکارها و توصیه هایی برای پیاده سازی ۵s پرداخته شد و آن را پیاده سازی کردند.(برای اطلاعات بهتر و جامع تر می توانین به مقاله ما در همین سایت اینجا کلیک‎ کنین)

نظام آراستگی ۵s ابزاری برای تولید ناب و ارتقا بهره وری سازمانی است که باعث افزایش راندمان محل کار و حذف زباله می شود، هزینه ها را کاهش داده و کیفیت را بهبود می بخشد. این نظام پایه و اساس تمام امور اجرایی حرکت بهره وری می باشد.

پس از جنگ جهانی دوم برای اولین بار ژاپنی ها با الگو برداری از سه نوع از سازمان های آمریکایی و اروپایی توانستند سیستم ۵S را به وجود آورند :

  • سازمان هایی که به مباحث انسان، ماشین، کار و محیط می پردازند و عدم رعایت الزامات توسط آنها باعث بروز خطرات و ضایعات غیرقابل جبرانی می گردد نظیر خودرو سازی
  • آن دسته از صنایعی که رعایت بهداشت و تمیزی اصول فعالیت آنان بود نظیر صنایع دارویی
  • سازمان هایی که اصول فعالیت آنها بر مبنای نظم و ترتیب و سرعت پاسخگویی استوار بود نظیر کتابخانه ها

 

هدف نظام آراستگی در محیط کار :

  • ایمنی و بهداشت
  • صرفه جویی در هزینه ها
  • کیفیت و پیشگیری از خرابی ها
  • ارتقاء کیفیت کار و در نتیجه بهره وری بالای نیروی انسانی