دوره رفتارشناسی و شخصیت شناسی

نام استاد : سرکار خانم مرضیه حسینی

تاریخ دوره: ۲۰ و ۲۱ خردادماه  ۱۳۹۹

محل برگزاری : شرکت زعفران مصطفوی

در سال ۱۹۲۸ ویلیام مولتون مارستن کتابی با عنوان “The Emotions of Normal People” منتشر کرد، که در آن تئوری DISC را تشریح کرد.

دوره آموزشی شخصیت شناسی و رفتار شناسی زیر بنای تمام مهارت های ارتباطی بوده و می تواند به بهبود ارتباطات خانوادگی، شغلی و اجتماعی بینجامد. از طرفی، شناخت خود و دیگران یکی از فاکتورهای اصلی در تصمیم گیری هایی نظیر انتخاب شغل، انتخاب کارمندان و … است. این دوره به شما کمک می کند نسبت به مفاهیم شخصیت و رفتار درک بهتری پیدا کنید. با رفتارشناسی و شخصیت شناسی عوامل موثر بر شخصیت، شیوه های سنجش شخصیت و اهمیت آن را درک می کنید.

کاربردهای این دوره :

 • توسعه رهبری و بهبود اثر بخشی کسب و کار
 • استخدام افراد جدید در سازمان
 • افزایش کارایی افراد
 • بهبود فعالیت های تیمی در سازمان
 • حل و فصل تنش ها و تعارضات در سازمان
 • بهبود ارتباطات بین فردی
 • کشف استعداد و کمک در انتخاب شغل
 • بهبود روابط خانوادگی

دوره رفتارشناسی و شخصیت شناسی معیاری است برای شناخت و رمزگشایی رفتار افراد و پیش بینی رفتارهایی که به طور معمول از آنها مشاهده می شود. این دوره کمک می کند که با افراد متفاوت در موقعیت های مختلف، موثر و موفقیت آمیز ارتباط برقرار کنیم. این دوره درگاهی به سوی ارتباطات بهتر می باشد. در نتیجه، مدلهای رفتاری با “تست های شخصیتی” یکسان نیستند. هدف از استفاده مدل رفتاری ایجاد رابطه برنده/ برنده می باشد و هیچ وقت نمی بایست از این ابزار برای “برچسب زدن” افراد استفاده کرد.

معرفی ابزار های شخصیت شناسی و رفتار شناسی
 • تست MBTI
 • تست DISC

 

مخاطبان این دوره : مدیران کلیه سطوح، کارکنان، افراد جویای شغل و کلیه علاقه مندان به مباحث شخصیت و رفتار
در این دوره آموزشی می آموزیم:
 1. اهمیت ظاهر افراد
 2. ادراک
 3. خطاهای شناختی
 4. عوامل موثر بر شخصیت
 5. نظریه های آلپورت
 6. تاثیر عوامل محیطی بر شخصیت
 7. تاثیر فصول بر رفتار
 8. سازگاری رفتار و شخصیت