دوره برندسازی شخصی

نام استاد : جناب آقای مهندس امید ملائکه

تاریخ دوره: ۲۷ آذرماه  ۱۳۹۸

مدت دوره : ۶ ساعت

 

برندسازی یا برندینگ (Branding)

فرآیندی منظم است که برای ایجاد آگاهی و افزایش وفاداری مشتری استفاده می­شود. هدف اصلی از برندسازی یک محصول، خدمت یا سازمان ایجاد ذهنیت و چشم انداز نسبت به تجارت خود در مشتریان است، تا جاییکه رفع نیازهای خود را در گرو مراجعه به شما بدانند. این کار مستلزم دستورهای سطوح بالا و آمادگی لازم برای سرمایه­ گذاری در آینده است. برندسازی استفاده از هر فرصتی است تا بگوییم چرا مردم باید یک برند یا نام تجاری را نسبت به سایر برندها انتخاب نمایند.

 

شناسایی عناصر اصلی تشکیل دهنده یک برند موفق عبارتند از:

  • عنصر اول ایجاد برند؛ صورت فیزیکی

     عنصر اول پایه و اساس هر برند در «صورت یا شکل فیزیکی» آن نهفته است. ویژگی های فیزیکی و هدف اصلی شما از ارائه یک محصول یا خدمت می تواند ذهنیت،  احساسات و نظرات مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد.

  • عنصر دوم ایجاد برند؛ شخصیت

این عنصر برای آن است که اگر برند شما یک انسان بود چه ویژگی های شخصیتی در آن مشاهده می شد.

  • عنصر سوم ایجاد برند یا برندسازی؛ فرهنگ

نگرش جامع به سازمان را فرهنگ گویند و از ارزش ها و باورهای سازمان سرچشمه می گیرد.

  • عنصر چهارم ایجاد برند؛ ارتباط

به معنی قدرت ارتباط بین برند و مشتری است.

  • عنصر پنجم ایجاد برند؛ بازخورد

منظور، بازخورد ذهنی و طرز فکر مشتری از برند می باشد.

  • عنصر ششم ایجاد برند؛ خودپنداری

عنصر ششم؛ اینکه مشتری چگونه خود را با برند مقایسه می کند.

 

وفاداری به برند

یکی از سرمایه های هر شرکت و یا کسب و کاری، مشتریان وفادار به آن شرکت نسبت به خدمات و محصولات آن می باشد. رقبای هر صنعت ممکن است از محصول و یا نحوه ارائه خدمات کپی برداری کنند. ولی تغییر در رفتار مصرف کننده در راستای تغییر برند مصرفی مخاطب بسیار دشوار است. مبنای وفاداری به برند می تواند به صورت یک عادت مشاهده گردد و یا به علت هزینه های تغییر برند مخاطب حاضر به تغییر نمی باشد.

از جمله مزایای رقابتی به منظور وفاداری به برند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش هزینه های تبلیغاتی
  • وفاداری به برند فرصت واکنش به حرکت های رقبا و توسعه محصول و برند را ایجاد می کند
  • وفاداری به برند اهرم تجاری برند برای اشغال فضای بیشتری از قفسه های فروشگاه هاست

 

آگاهی از برند

بر اساس تحقیقات علمی، موسسات و سازمان های پژوهشی در سراسر دنیا، هنگام ارزیابی ارزش ویژه برند یکی از شاخص هایی که مورد بررسی قرار می گیرد، آگاهی از برند است.

ارزیابی آگاهی از برند

آگاهی از برند در حقیقت قدرت اتصال برند در حافظه مصرف کننده و مخاطب برند است. و یا بیان دیگر آگاهی از برند توان مخاطب در شناسایی برند در میان برندهای مختلف است. نمی توان از آگاهی از برند به عنوان تنها بُعد جهت خلق ارزش ویژه برند استفاده کرد. اگر بخواهیم آگاهی از برند را اندازه گیری نماییم و یا همان ارزیابی آگاهی از برند را انجام دهیم باید دو عنوان را در نظر داشته باشیم.

الف- تشخیص برند Brand Recognition

ب- یادآوری یا فراخوانی ذهنی برند Brand Recall

تشخیص برند Brand Recognition توان مخاطب در شناسایی داستان ها، خاطرات، تبلیغات، تجربه استفاده از محصول برند در هنگام مشاهده مجدد برند است. به عبارت دیگر هنگامی که مصرف کننده به برند در فروشگاه و یا هر جای دیگری برخورد می کند، تونایی او در شناخت برند را تشخیص برند می نامند. دیدن، شنیدن، فکر کردن در رابطه با یک برند و همچنین تجربه برند، لوگو و یا بسته بندی، رنگ ها، شعارها، داستان ها، کارکترها قابلیت شناخته شدن برند را افزایش می دهد.

یادآوری یا فراخوانی ذهنی برند Brand Recall توان مخاطب در به یادآوری برند با استفاده از حافظه پیشین خود در هنگام دیدن محصول بدون نیاز به دیدن برند است. هرچند نیاز به تشخیص برند، تداوم زیاد تکرار برند و اجزاء آن می باشد ولی باید ارتباط هایی در ذهن و جسم مخاطب و مصرف کننده بین برند و محصول به وجود آید. موسیقی برند، شعارهای برند به صورتی موثر این ارتباط و اتصال را فراهم می نماید. دیگر عوامل مربوط به برند مانند سمبل ها، نحوه ارائه تبلیغات، کارکتر، لوگو و . . . در ایجاد ارتباط بین برند و محصول بسیار اثربخش می باشد.