مجید برقی
اطلاعات تماس
تلفن:
مجید برقی
مدرس و مشاور
مهارت ها
سخنران در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری 100
CRM مشاوره 100
DrCRM بنیان‌گذار گروه 100