مشاوره منابع انسانی

چرا مشاوره منابع انسانی؟

برون سپاری عملکردهای منابع انسانی می تواند به کسب و کارها در مدیریت عملکرد و توسعه کارکنان کمک کند. در صورت تمایل، مشاوران منابع انسانی شما می توانند برنامه های مدیریت عملکرد را اجرا کنند تا اطمینان حاصل شود که کارکنان از سیاست ها و رویه های شرکت پیروی می کنند و با موفقیت به اهداف تجاری دست می یابند.

مشاور منابع انسانی چه می کند؟

مشاور منابع انسانی یک دارایی جدایی ناپذیر برای هر تیم منابع انسانی است. آنها معمولاً مسئول حصول اطمینان از اینکه سرمایه یک سازمان در خدمت بهترین منافع شرکت است و مشاوره در مورد تعدادی از مسائل مربوط به نیروی کار شرکت هستند.

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت با سالها تجربه در پیاده سازی پروژه های ایزو و مشاوره منابع انسانی و …در راستای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و شرکت های خصوصی افتخار این را دارد تا با تریبت نیروی انسانی کارآمد و استخدام  و جذب نیروهای مورد نیاز ،با استفاده روش های صحیح و حرفه ای به استخدام افراد برای پستهای مورد نیاز مشتریان  اقدام نماید

مشاوران منابع انسانی چه خدماتی ارائه می دهند؟
  • پروژه های مشاوره منابع انسانی
  • خدمات استخدام حرفه ای
  • حسابرسی منابع انسانی و بررسی عملیاتی
  • کتابچه راهنمای کارکنان و سایر توسعه سیاست
  • استراتژی و برنامه ریزی مشاوره جبران خسارت
  • برنامه های آموزشی کارکنان 
  • استراتژی
  • برنامه ریزی جانشینی
  • توسعه رهبری و مربیگری
ما در کنار شما هستیم تا دغدغه های جذب و استخدام و مشکلات منابع انسانی  شما را حذف کنیم