تفاوت بین کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

تفاوت بین کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

تفاوت بین کنترل کیفیت و تضمین کیفیت قبل از اینکه تفاوت بین  کنترل کیفیت و تضمین کیفیت  را بررسی کنیم تاریخچه این دو را بررسی و سپس یک تعریف
سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد

سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد

تعریف ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکردبه عنوان یک روش رسمی و مولد برای اندازه گیری کار و نتایج کارکنان بر اساس مسئولیت های شغلی آنها تعریف می شود. برای سنجش
تکنیک مصاحبه رفتاری STAR

تکنیک مصاحبه رفتاری STAR

[vc_row][vc_column][vc_column_text]یکی از تکنیک های مفید برای انجام مصاحبه،تکنیک مصاحبه رفتاری STAR است. در این تکنیک طی 4 گام سوالاتی را از متقاضی استخدامی می‌پرسیم. Situation یا موقعیت : موقعیتی یا چالشی که