مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM به فرآیند‌ و تکنولوژی‌هایی گفته می‌شود که یک سازمان به کار می‌گیرد تا ارتباط خود را با مشتریانش حفظ کرده و بتواند رضایت آن‌ها را در کسب ‌و‌ کار خود جلب کند. لذا می‌تواند موجب وفاداری مشتریان به برند و کسب‌ و ‌کار شما شود، این فعالیت‌ها می‌تواند شامل ‌بکارگیری انواع ابزار و تجهیزات، منابع انسانی و… باشد.

کاوشگران بهبود کیفیت می تواند خدمات زیر را جهت سیستم ارتباط با مشتری به شما ارائه دهد:

  • نیازسنجی
  • وفادارسازی مشتری
  • نحوه ارتباط با مشتری
  • راهنمای خرید نرم افزار
  • ایجاد تجربه خوب و جدید برای مشتری

 

 

 

کاوشگران بهبود کیفیت – مشاور مدیریت کب و کار شما