مدیریت منابع انسانی چیست؟

مدیریت منابع انسانی شامل فرآیند استخدام، انتخاب، القاء کارکنان، آموزش و انتقال مناسب آنها، ارزیابی عملکرد کارکنان، تصمیم گیری در مورد جبران خسارت و ارائه مزایا، ایجاد انگیزه در کارمندان، دادن پاداش و تشویق، استراتژی منابع انسانی، تضمین کردن امنیت و ایجاد شرایط مناسب روحی و روانی و جسمی همه و همه برای کارکنان جهت افزایش میزان بازدهی آنها می باشد.

هر سازمانی، اعم از بزرگ یا کوچک، از سرمایه های متنوع زیادی برای ایجاد کار استفاده می کند. این سرمایه ها شامل پول نقد، اشیاء با ارزش یا کالاهایی هستند که برای ایجاد درآمدزایی برای یک تجارت استفاده می شوند.

به عنوان مثال، یک فروشگاه خرده فروشی از رجیستری و موجودی استفاده می کند، در حالی که یک شرکت مشاور ممکن است از نرم افزار اختصاصی استفاده بکند که هیچ کدام از اینها مهم نیست. مسئله ای که حائز اهمیت می باشد این است که همه شرکت ها یک چیز مشترک دارند: آنها باید افرادی داشته باشند تا سرمایه خود را برای آنها بکار ببندند. این تمرکز ما در طول متن خواهد بود: تولید درآمد از طریق استفاده از مهارت ها و توانایی های افراد.

مدیریت منابع انسانی، وظایف مدیریتی مانند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل را شامل می شود.

این امر شامل تهیه، توسعه، نگهداری منابع انسانی است و لذا کمک خیلی زیادی برای رسیدن به اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی می کند. مدیریت منابع انسانی موضوعی چند رشته ای است. این موضوع شامل مطالعه مدیریت، روانشناسی، ارتباطات، اقتصاد و جامعه شناسی است یعنی در این زمینه ها باید مهارت های لازم را داشته باشند. در این حوزه باید روحیه تیمی و کار تیمی را مدنظر قرار داد. این یک روند مداوم و پیوسته می باشد.

مدیریت منابع انسانی (HRM)

 

مدیریت منابع انسانی به عنوان دپارتمان در یک سازمان، کلیه جنبه های کارمندان را به عهده دارد و وظایف مختلفی از جمله برنامه ریزی منابع انسانی، انجام تجزیه و تحلیل شغلی، استخدام و انجام مصاحبه شغلی، انتخاب منابع انسانی، جهت گیری، آموزش، جبران خسارت، ارائه مزایا و مشوق ها، ارزیابی، حفظ، برنامه ریزی شغلی، کیفیت زندگی کار، انضباط کارمندان، ممیزی منابع انسانی، حفظ روابط صنعتی، مراقبت از رفاه کارمندان و مسائل ایمنی، برقراری ارتباط با کلیه کارکنان در تمام سطوح را بر عهده دارد.

 

اهمیت مدیریت منابع انسانی چیست؟

مسئله ای که برای همه واضح است و همه میدانیم که پشت تولید هر محصول یا خدمات، ذهن، تلاش و ساعت انسان (ساعت کار) وجود دارد. و مسئله قابل توجه این است که هیچ کالایی یا خدمتی بدون کمک انسان نمی تواند تولید شود. انسان منبع اساسی برای ساخت هر چیز است. هر آرزوی سازمانی این است که افراد ماهر و شایسته ای داشته باشند تا سازمان خود را صحیح و بهتر انجام دهند.

مدیریت شامل پنج اصل، یعنی کارکنان، پول، ماشین، مواد و روشها می باشد، مدیریت منابع انسانی HRM در مورد اولین M، که همان کارکنان است، بیشتر سروکار دارد و بحث اصلی هم می باشد. اعتقاد بر این است که در پنج اصل “مدیریت” اصول کارکنان آسان نیست.

“هر کارمندی با دیگری متفاوت است” و آنها کاملاً متفاوت از اصل های دیگر هستند به این معنا که کارکنان قدرت دستکاری در اصل های دیگر را دارند در حالی که، اصل های دیگر یا بی جان یا انتزاعی هستند و به همین ترتیب قدرت ندارند. فکر کنند و تصمیم بگیرند که چه چیزی برای آنها مفید است.

 

human resourse management

 

چرا ما آن را مدیریت منابع انسانی می نامیم؟

 • انسانی: به نیروی کار ماهر در یک سازمان اشاره دارد.
 • منابع: به دسترسی محدود یا کمیاب اشاره دارد.
 • مدیریت: بهینه سازی و استفاده بهینه از منابع محدود یا کمیاب برای رسیدن به اهداف و اهداف سازمان اشاره دارد.

 

بنابراین، مدیریت منابع انسانی برای استفاده صحیح از نیروی کار ماهر موجود و همچنین استفاده بهینه از منابع انسانی موجود در سازمان منظور شده است. بهترین نمونه در شرایط فعلی، صنعت ساخت و ساز با کمبود جدی نیروی کار ماهر روبرو بوده است. پیش بینی می شود که در دهه آینده از ۳۰ درصد فعلی سه برابر شود، بر بازده کل بخش تأثیر منفی خواهد گذاشت.

امروزه بسیاری از کارشناسان ادعا می کنند ماشین آلات و فناوری جایگزین نیروی انسانی شده و نقش یا تلاش آنها را به حداقل می رسانند. با این حال، ماشین آلات و فناوری فقط توسط انسان ساخته شده اند و باید آنها را اداره و یا حداقل تحت نظارت انسان بدانیم و به همین دلیل است که شرکت ها همیشه در جستجوی حرفه ای های با استعداد، ماهر و مجرب برای توسعه مستمر سازمان هستند.

بنابراین، انسان برای هر سازمانی دارایی اساسی است، اگرچه امروزه بسیاری از وظایف به هوش مصنوعی واگذار شده اند، اما فاقد مهارت قضاوت هستند که نمی تواند با ذهن انسان مطابقت داشته باشد.

مدیریت منابع انسانی از مدیریت پرسنلی که برای اولین بار از سیستم مدیریتی که برای مدیریت کارمندان استفاده می شد، تکامل یافته است. برای شناختن تحولات مدیریت پرسنل، باید تاریخ قرنها تحقیق روانشناسان بزرگ راجع به رفتار انسان و پاسخ آنها در موقعیتهای خاص مشاهده کرد.

یکی از آنها التون مایو که روانشناس اهل استرالیا بود، در سال ۱۹۲۴ آزمایش های زیادی را در مورد رفتار انسان در موقعیت های مختلف انجام داد. او به شدت به تعادل زندگی کار برای بهبود بهره وری کارگران اعتقاد داشت و تأکید می کرد که روابط انسانی بر بهره وری کارگران تأثیر می گذارد. سرانجام وی به عنوان پدر مدیریت منابع انسانی شناخته شده است.

 

هدف از مدیریت منابع انسانی چیست؟

هدف از مدیریت منابع انسانی ایجاد شغل و برخورد با صاحب شغل (کارمند) است. برای انجام کار در یک سازمان، فرد باید شناسایی شود. برای شناسایی شخص مناسب برای یک شغل خاص، باید اخطاریه صادر شود که شامل شرح شغل (وظایف و مسئولیت ها) و مشخصات (مدارک دانشگاهی و صلاحیت های بدنی) باشد.

برای تأیید صحت نامزدهای دعوت شده، آنها باید با روشهای مناسب انتخاب برای انتخاب شخص مناسب آزمایش شوند. پس از آن نامزدهای منتخب باید برای انجام وظایف و مسئولیتهای خود که در ابلاغیه ذکر شده است آموزش های لازم را ارائه دهند. بعدا، ارزیابی عملکرد کارکنان باید انجام شود تا بدانیم که آیا کارکنان مطابق با استانداردهای مورد نظر تعیین شده توسط مدیریت عمل می کنند یا خیر.

بر این اساس، کارمندان باید به خاطر کارهایی که در سازمان انجام داده اند، پاداش بگیرند و ایمنی آنها در کار، بر عهده مدیر Hr یا افسر ایمنی است که باید اقدامات ایمنی را برای کارمندان آموزش دهند و ببینند که به طور دقیق دنبال می شوند.

اقدامات بهداشتی و رفاهی برای حفظ رضایت و انگیزه کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که تأثیر مستقیمی بر بهره وری آنها دارد. با انجام این کار، حفظ روابط مناسب و سالم بین کارکنان و مدیریت از بروز درگیری جلوگیری می کند که این امر بر عملکرد کلی سازمان تأثیر خواهد گذاشت.

مهمترین چیز این است که پیروی کنید و نادیده گرفتن قوانین مربوط به اشتغال و کار، که حاوی کلیه فعالیت های فوق برای یک شغل است. مقابله با قوانین استخدامی برای سازمان و برندسازی آن هزینه خواهد داشت. از این رو مدیریت منابع انسانی مانند یک فرشته نگهبان است که سازمان بتواند صاف و بادوام کارش را انجام دهد.

مدیریت منابع انسانی

حتما بخوانید : مفهوم برندسازی چیست ؟

چرا مدیریت منابع انسانی برای همه مدیران مهم است؟

قابل توجه است که چرا این مفاهیم و تکنیک ها برای همه مدیران مهم است؟ شاید با پاسخ دادن به برخی از اشتباهات پرسنلی که نمی خواهید در هنگام مدیریت مرتکب شوید، پاسخ دادن به این امر ساده تر است. به عنوان مثال، شما نمی خواهید:

 • شخص اشتباهی را برای کار استخدام کنید.
 • گردش مالی بالایی را تجربه کنید.
 • برای مردم خود بهترین کار را نکنید.
 • وقت تلف کردن با مصاحبه های بی فایده.
 • شرکت خود را به دلیل اقدامات تبعیض آمیز به دادگاه برسانید.
 • شرکت خود را طبق قوانین ایمنی شغلی برای اقدامات ناایمن ذکر کنید.
 • از برخی کارمندان بخواهید که فکر کنند حقوق آنها نسبت به دیگران در سازمان ناعادلانه و ناعادلانه است.
 • عدم وجود آموزش برای تضعیف اثربخشی بخش خود اجازه دهید.
 • هرگونه کار ناعادلانه کار را مرتکب شوید.

 

تفاوت بین مدیریت پرسنل و منابع انسانی چیست؟

 • مدیریت پرسنل

مدیریت پرسنل با توجه به اوج اختلاف، ریشه اصلی مدیریت منابع انسانی است. می توان به عبارت ساده تر گفت که مدیریت منابع انسانی از مدیریت پرسنل تکامل یافته است. هدف اصلی مدیریت پرسنل استخراج کار از یک کارمند برای پاداشی که به آن پرداخت شده بود می باشد. به کارمندان در دوره مدیریت پرسنل در فرآیند تصمیم گیری اولویت بالایی قرار نگرفت و اجازه تعامل با مدیریت زیاد نبود.

مدیریت پرسنل بیشتر به کارخانه ها محدود می شد و تمرکز اصلی مدیر شخصی این بود که ببینیم همه چیز مطابق قوانین کار است یا نه اما تأکید زیادی بر روحیه کارمندان نشده است. با کارمندان فقط به عنوان ابزار، تعهد به سازمان رفتار می شد اما نه به عنوان دارایی سازمان، علاوه بر این آنها به عنوان سرمایه و سرمایه گذاری به عنوان هزینه برای شرکت تلقی می شدند.

افسران پرسنلی که بیشتر به کار می روند به جای انعطاف پذیری و تعامل با کارمندان، دارای محوریت انضباطی هستند. از نظر پرسنل از اولویت پرستاری در کارکنان نبوده و چشم انداز کارکنان نادیده گرفته شده است که این بدان معناست که مدیران کارکنان به جای درک وضعیت مجازات در صورت انجام هرگونه خطا توسط کارکنان، مورد توجه قرار نگرفته اند.

مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی

برای شرکت در جامعترین دوره تربیت مدیر تضمین کیفیت به صورت آفلاین برای اولین بار توسط  سرکار خام حسینی مدرس و مشاور حوزه ISO و سرممیز شرکت BRS  کلیک کنید

 

 • مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی، کارکنان را به عنوان منابع با ارزش برای سازمان می داند و کارمندان خود را به عنوان دارایی و سرمایه برای سازمان خود در نظر می گیرند. ایجاد انگیزه برای کارکنان یک ویژگی اساسی در مدیریت منابع انسانی در تقابل با مدیریت شخصی است.

هدف اصلی مدیریت منابع انسانی این است که ببیند برای استخراج کار مورد نظر چه کارهایی باید به کارمند داده شود. مدیران ارکان همیشه مشارکت کارمندان را در تصمیم گیری تشویق می کنند و پیشنهادات آنها با ارزش تر است. انعطاف پذیری در کار، رفاه و تعادل زندگی کار برای کارکنان از اولویت بالایی برخوردار است و نگرانی های بیشتری نسبت به مسائل کارمندان نشان می دهند.

اتخاذ سیاست های جدید و روش های بهینه سازی توسط مدیر منابع انسانی (Hr) به خوبی مورد تشویق و سریع قرار گرفته است. بهترین تفاوت بین مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی ادغام و تقویت فناوریهای اطلاعات در فرآیند مدیریت منابع انسانی و کارکردهای افزایش بهره وری و صرفه جویی در زمان با صرف هزینه است. همه موارد فوق هوش مصنوعی و رابرتز بسیاری از کارکردهای Hr را شامل استخدام کارمندان، آزمایش، مصاحبه و موارد دیگر می شوند.

 

مسئولیتهای اصلی مدیر منابع انسانی :

 • ایجاد دانش کاملی از فرهنگ، برنامه ها و سیاست های شرکت.
 • به عنوان یک عامل تغییر داخلی و مشاور عمل کند.
 • برای شروع تغییر و به عنوان یک متخصص و مجری عمل کنید.
 • به طور فعال خود را در تدوین استراتژی شرکت درگیر کند.
 • برای باز نگه داشتن خطوط ارتباطی بین عملکرد HRD و افراد و گروهها در داخل و خارج از سازمان.
 • شناسایی و تکامل استراتژی های HRD در توافق با استراتژی کلی تجارت.
 • برای تسهیل در توسعه تیمهای مختلف سازمانی و روابط کاری آنها با سایر تیم ها و افراد.
 • تلاش و ارتباط با مردم و کار به گونه ای که اهداف سازمان به طور مؤثر و کارآمد حاصل شود.
 • برای تشخیص مشکلات و تعیین راه حل مناسب به ویژه در حوزه منابع انسانی.
 • ارائه خدمات هماهنگی و پشتیبانی برای ارائه برنامه ها و خدمات HRD.

 

کاوشگران بهبود کیفیت – مشاور مدیریت کسب و کار شما

جهت مشاوره رایگان با مشاوران ما تماس بگیرید …

۰۵۱ – ۳۵۴۲۱۱۵۶ – ۷