چرا باید ما را انتخاب کنید؟

استفاده از مشاوران و مدرسان متخصص و مجرب
پرداخت سوبسید هزینه های آموزشی و مشاوره ای از شرکت شهرک های صنعتی
ارائه مشاوره و ممیزی رایگان جلسه اول

آنچه شرکت کاوشگران بهبود کیفیت به شما ارائه می دهد

مشاوره مدیریت

پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریتی سری ISO – مدیریت منابع انسانی

خدمات عالی کاوشگران

نیازسنجی آموزشی رایگان برای شرکت
ما با توجه نیازها و تخصص و مهارتهایتان را در نظر میگیریم و با توجه به آنها به شما شغلی را معرفی میکنیم.
ارائه مدرک بین المللی BRSM
ما به گواهینامه بین المللی BRSM را ارائه میدهیم.
تحلیل تست روانشناسی Disc-MBTI-Neo
ما با تحلیل این تست ها شما را برای رسیدن به درک صحیحی از اطلاعات رفتاری و بهبود رفتاری خودتان یاری می رسانیم.
معرفی به شغل
ما با توجه نیازها و تخصص و مهارتهایتان را در نظر میگیریم و با توجه به آنها به شما شغلی را معرفی میکنیم.
مشاوره شغلی
ما با مشاوره استعدادها، امکانات، خصوصیات شما را در نظر میگیریم و متناسب و سازگار با شما شغلی را پیشنهاد می کنیم.
توانمندسازی و رشد سرمایه های انسانی
ما با توانمند سازی و رشد سرمایه های انسانی به ارتقا کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمان شما کمک می کنیم.

دوره های آموزشی

آخرین اخبار کاوشگران را با ما پیگیر باشید.

برخی از مشاوران و مدرسان متخصص و مجرب ما

گسترش دادن
50
پروژه موفقیت آمیز
500
مشتریان ما
500
دوره های آموزشی ما

برخی از مشتریان