کاوشگران بهبود کیفیت با در اختیار داشتن کادر مشاوران و مدرسان مجرب و با هدف ارائه خدمات به مدیران شرکت ها و سازمان ها، دوره های آموزشی را جهت بهبود فعالیت آنها برگزار میکند.

خدمات کاوشگران بهبود کیفیت :

  • اجرای دوره های آموزشی
  • ارزیابی و اثر بخش آموزشی
  • پیاده سازی استاندارد ISO 10015
  • پیاده سازی استاندارد ISO 29990
  • نیازسنجی آموزشی، تقویم آموزشی

 

 

کاوشگران بهبود کیفیت – مشاور مدیریت کسب و کار شما