رضا گیفانی
اطلاعات تماس
تلفن: 021-987654
رضا گیفانی
مدرس و مشاور
آموزش ها
دانش آموخته رشته مکانیک، گرایش ساخت و تولید از دانشگاه شهید رجایی تهران
مدرس دروس کارآفرینی، مدیریت و ارتباط موثر در دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای
مهارت ها
مدیر مسئول مجله تخصصی کنترل کیفیت100
مدرس دوره کنترل کیفیت کارگاهی 100
نویسنده و مترجم 100
دبیر اجرایی جشنواره واحدهای صنایع غذایی و بهداشتی 100
مدرس دروس کارآفرینی100