ISO 10004:2018

ISO 10004:2018

وبینار آنلاین پایش و اندازه گیری مشتریان ISO 10004:2018 آنچه در این وبینار خواهیم  آموخت: مفاهیم و اصول ISO 10004:2018 طرح ریزی نگهداری و بهبود چاچوب پایش و اندازه
وبینار آنلاین شناسایی از شیوع بیماری های واگیر دار با تمرکز بر استانداردهای ISO45005:2020_SHS2020

وبینار آنلاین شناسایی از شیوع بیماری های واگیر دار با تمرکز بر استانداردهای ISO45005:2020_SHS2020

وبینار آنلاین شناسایی از شیوع بیماری های واگیر دار با تمرکز بر استانداردهای ISO45005:2020_SHS2020 آنچه در این وبینار خواهیم آموخت: مقدمه و بیان موضوع برنامه ریزی و پشتیبانی کنترل
وبینار آنلاین فنون مصاحبه استخدامی

وبینار آنلاین فنون مصاحبه استخدامی

وبینار فنون مصاحبه استخدامی آنچه در این دوره خواهیم آموخت: آشنایی با مفاهیم پایه نکات مهم در رزومه و مطالعه آن(فنون مصاحبه استخدامی) اشتباهات رایج در مطالعه رزومه انواع
تشریح الزامات ،مستند سازی، ممیزی داخلی،سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001:2018

تشریح الزامات ،مستند سازی، ممیزی داخلی،سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001:2018

تشریح الزامات ،مستند سازی، ممیزی داخلی،سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001:2018 آنچه در این وبینار خواهیم آموخت: آشنایی با تغییرات استاندارد ISO45001:2018  نسبت به استاندارد OHSAS 18001:2007