معرفی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت iso45001:2018 ( قسمت دوم )

معرفی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت iso45001:2018  در مقاله قبلی به معرفی ایزو 45001 و بندهای آن پرداختم در مقاله میخوایم به تشریح بندهای استاندارد iso45001:2018 بپردازیم عناصر