سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE-MS)

مفهوم HSE-MS 

Health, Safety, Environment, Management System

مجموعه‌اي متشكل از اجزاء بهم پيوسته در راستاي تحقق اهداف معين بهداشت شغلي، ايمني و زيست محيطي در يك سازمان در چارچوب برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل اجزاء.

نكات كلي در خصوص ساختار HSE-MS

 • تمركز بر شناسايي عوامل آسيب رسان بالقوه (Hazards)
 • چگونگي تعامل عوامل آسيب‌رسان با محيط اطراف (Risks)
 • شناسايي فعاليت‌هاي بحراني (Critical Activities)همه چیز در مورد HSE-MS

فعاليت‌هايي در HSE- MS بحراني قلمداد مي‌گردند كه مي‌توانند بنحو مطلوبي در كنترل و يا حذف ريسك‌ها و خطرات عمل نمايند.

 • ارزيابي ريسك‌ها (Risk Assessment)
 • ايجاد اقدامات كنترلي مناسب براي مهار ريسك‌ها و استمرار در اجراي آنها
 • اندازه‌گيري‌ها و پايش عملكرد سيستم HSE

سيستم مديريت Management System

مجموعه‌اي متشكل از اجراء بهم پيوسته بمنظور برنامه‌ريزي سازمان‌دهي، هدايت و كنترل امور در جهت نيل به  مقاصد و اهداف سازمان.

مراحل اجرايي استقرار HSE

مرحله اول: تصميم‌گيري مديريت

مرحله دوم: فرهنگ سازماني

مرحله سوم: سازماندهي مراحل اجراء و استقرار نظام

مرحله چهارم: آموزش مقدماتي

مرحله پنجم: بازنگري اوليه

مرحله ششم: مشخص كردن اهداف كلان و خرد

مرحله هفتم: تعيين عوامل بالقوه آسيب‌رسان، ارزيابي و كنترل ريسك‌ها

مرحله هشتم: تعيين دامنه كاربرد سيستم مديريت HSE بر اساس محصول و 

مرحله نهم: آموزش مستندسازي

مرحله دهم: مستندسازي 

مرحله يازدهم: اجراء

مرحله دوازدهم: آموزش مميزي داخلي

مرحله سيزدهم: مميزي

چرخه دمینگ

اكثر سيستم هاي مديريتي در يك چرخه ( چرخه فرآيند ) مشتركند و آن شامل چرخه :
برنامه ريزي ( Plan ) ، اجرا (Do ) ، كنترل ( check ) و بازخورد ( act) است.

چرخه دمینگ

برنامه ریزی:ایجاد اهداف کلان و فرایند های مرتبط با خط مشی HSE سازمان.

اجرا:استقرار فرآیندها.

بررسی:پایش و اندازه گیری فرآیندهای مرتبط با خط مشیHSE،اهداف کلان،الزامات قانونی و دیگر الزامات و گزارش نتایج.

اقدام اصلاحی:انجام اقدامات به منظور بهبود مستمر در عملکرد سیستم مدیریت HSE

فرآیند حل مساله با استفاه از چرخه PDCA

 • شناخت مساله(برنامه ریزی)
 • تجزیه و تحلیل مساله(برنامه ریزی)
 • تبیین راه حل ها (برنامه ریزی)
 • اجرای راه حل(اجرا)
 • ارزیابی نتایج(بررسی نتایج)
 • اقدام اصلاحی

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت با سالها سابقه در امر مشاوره و پیاده سازی و برگزاری دوره های درون سازمانی و کلاسهای آموزشی اماده همکاری با تمامی صنایع را دارد.

مرضیه حسینی-مدیر عامل شرکت کاوشگران بهبود کیفیت