وبینار آنلاین چرخه حیات LCA

وبینار آنلاین چرخه حیات LCA آنچه در این وبینار خواهیم آموخت: تعریف و تاریخچه ارزیابی عملکرد چرخه عمر LCA الزامات و استاندارد های انجام چرحه حیات مراحل انجام ارزیابی