مشاوره شغلی

مشاوره شغلی در سازمان ها

مشاوره شغلی و جذب و استخدام کارمندان  یکی از دغدغه های اصلی هر سازمان می باشد.

برای جذب و استخدام بهتر هست شغل سازمانی را بررسی و مراحل زیر را مورد بررسی قرار داد.

  • نحوه انجام تجزیه و تحلیل شغل
  • شرایط شغلی را مرور کنید
  • در مورد شرح شغل مشابه تحقیق کنید
  • نتایج مورد نیاز برای کار را شناسایی کنید.
  • کارایی شغلی را بررسی کنید
  • مهارت ها و آموزش های مورد نیاز را تعیین کنید
  • مولفه های  دستمزد را تعریف کنید
  • تکامل شغل و مسیر موفقیت شغلی  بررسی کنید.

حتما مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان را مطالعه کنید

مشاوره شغلی

می پرسندتجزیه و تحلیل شغلی خوب چیست؟

 فهرستی از تمام وظایف و مسئولیت ها، اهمیت نسبی شغل در مقایسه با سایر مشاغل، و  مهارت ها و توانایی های مورد نیاز برای انجام هر شغل می باشد.

هر آنچه که باید در مورد روش های تجزیه و تحلیل شغل بدانید.

تجزیه و تحلیل شغل، فرآیند تعیین و ثبت تمام اطلاعات مربوط به یک شغل خاص، از جمله وظایف مربوطه، مجموعه دانش و مهارت مورد نیاز برای انجام کار، مسئولیت های مرتبط با شغل و توانایی های لازم برای انجام موفقیت آمیز کار می باشد.

.

مقاله توانمندسازی و رشد سرمایه های انسانی را مطالعه فرمایید

تجزیه و تحلیل شغل پایه و اساس اساسی بسیاری از فعالیت های منابع انسانی را فراهم می کند. اگرچه روش‌های مختلفی برای جمع‌آوری اطلاعات تحلیل شغل وجود دارد، اما انتخاب یک یا ترکیبی از بیش از یک روش به نیازها و الزامات سازمان و اهداف فرآیند تحلیل شغل بستگی دارد.

به طور معمول، تمام روش‌ها بر جمع‌آوری اطلاعات اولیه مرتبط با شغل تمرکز می‌کنند، اما زمانی که به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرند ممکن است اطلاعات پنهان یا نادیده گرفته شده را آشکار کنند و ثابت کنند که ابزار عالی برای ایجاد یک تناسب کامل با نامزد شغل هستند. 

روش های مختلف تحلیل شغل به شرح زیر است: 

1. روش مشاهده

2. روش مصاحبه

3. روش روزانه

4. روش کنفرانس فنی

5. تحلیل کارکردی (FJA)

6. روش پرسشنامه 

7. فهرست ها یا چک لیست های شغلی

8. روش عملکرد شغلی

9. روش روانشناختی فردی

10. روش روانشناسی شغلی

11. تجزیه و تحلیل شغل با آزمون

12. روش مطالعه حرکت

13. دفتر خاطرات شغلی کارکنان

14. کنفرانس کارشناسان

15. ترکیب روشها

16. روش پروفایل شایستگی

17. روش مواد مرجع

18. روش حادثه بحرانی 

19. روش مصاحبه گروهی

 تجزیه و تحلیل شامل جمع آوری شرح مفصلی از وظایف، تعیین رابطه شغل با فناوری و سایر مشاغل و بررسی دانش، صلاحیت ها یا استانداردهای استخدام، مسئولیت ها و سایر الزامات فعلی است.

به طور خلاصه، تجزیه و تحلیل شغل، ثبت تمام فعالیت های درگیر در یک شغل و مهارت و دانش مورد نیاز انجام دهنده آن کار است. تجزیه و تحلیل شغل ورودی های لازم را برای تعدادی از فعالیت های منابع انسانی مانند استخدام، انتخاب، طراحی شغل، تخمین ارزش شغل، آموزش و ارزیابی فراهم می کند.

این فعالیت ها برای عملکرد خود به تجزیه و تحلیل شغل و محصولات نهایی آن بستگی دارد. به عنوان مثال، شرح شغل و مشخصات شغل – محصولات نهایی تجزیه و تحلیل شغل – اساس استخدام را تشکیل می دهند.

مقاله جامع تضمین کیفیت را مطالعه فرمایید

تمامی مشتریان عزیز جهت جذب و استخدام ،مشاوره شغلی و مشاوره منابع انسانی میتوانند با ما در تماس باشند.