تکنیکهای مصاحبه استخدامی

روشهای سنتی انتخاب و استخدام مثل رزومه ، مصاحبه و بررسی سوابق موجب موفقیت ۱۴ درصدی در انتخاب کارکنان می شود و در ۸۶ درصد موارد خطا رخ می دهد و فرد مناسب انتخاب نمی شود .

انتخاب صحیح نیروی انسانی یا سرمایه های انسانی اهمیت بسیار زیادی دارد و این انتخاب صحیح می تونه زمینه ساز ایجاد مزیت رقابتی باشد .
انتخاب کسانی که شایستگی لازم یا تناسب لازم با شغل یا سازمان را ندارند و یا رد کردن افراد واجد شرایط مشکلات زیادی برای سازمان در پی دارد زیرا سازمان باید هزینه های سنگینی برای آموزش فرد متحمل شود بر اثر ناتوانی فرد درآمد کاهش و هزینه افزایش می یابد و اخراج کارمندان ضعیف نیز هزینه هایی برای سازمان در پی دارد . بنابراین سیستم انتخاب باید از احتمال انتخاب غلط کاسته و به احتمال انتخاب صحیح بیفزاید .
یکی از روشهای مهم در سیستم انتخاب مصاحبه استخدامی می باشد .
در این دوره آموزشی بهترین نکات. تکنیک‌های استخدام و مصاحبه که گزیده ای از چندین کتاب برتر دنیا میباشد به شما عزیزان آموزش خواهیم داد
برخی از این کتاب‌ها
شرکت‌های موفق جهان چگونه استخدام می‌کنند؟
استخدام بهترین ها :چگونه تیم رویایی خود را بسازید و رقبا را از میدان به در کنید
رهبری منابع انسانی شرکت گوگل
چگونه بهترین افراد را استخدام کنیم و نگه داریم؟

برای ثبت نام در دوره لطفا با شماره تماس زیر در ارتباط باشید.

 ۷ – ۳۵۴۲۱۱۵۶ – ۰۵۱

با ما در این دوره همراه باشید …