استاندارد IMS سیستم مدیریت یکپارچه ترکیبی از استانداردهای سیستم مدیریت چندگانه می باشد که اکـثراً تلفیق سه استاندارد ISO9001 ,ISO14001 ,ISO45001 می دانند. اما اگر بخواهیم دید کاملتری به این استاندارد داشته باشیم عبارت IMS فراتر از این سه استاندارد می تواند باشد.

 

استاندارد IMS سیستم مدیریت یکپارچه چیست؟

اکثریت شما عبارت (IMS (Integrated Management System یا سیستم مدیریت یکپارچه را شنیده اید و یا بر روی برخی از محصولات آن را دیده اید.

زمانی که سازمانی اقدام به پیاده سازی چندین استاندارد ایزو بصورت همزمان می نماید، عدم وجود یکپارچگی این استانداردها و برخی از همپوشانی های استانداردها با یکدیگر باعث ایجاد دردسر در سازمان می شود. این دردسرها شامل زیاد شدن حجم کارها، مستندات و انجام ممیزی های مختلف می باشد و علاوه بر آن نآن هزینه های مختلف و هدر رفتن زمان کارکنان و مدیریت سازمان، باعث کاهش بهره وری این استانداردها در سازمان می شود.

استاندارد IMS سیستم مدیریت یکپارچه

 

لذا شرکت های صدور گواهینامه برای آسان تر کردن این فرآیند، سیستمی را ایجاد نمودند که به سازمان ها کمک کند تا استانداردهای مختلف را با یکدیگر تلفیق نمایند. بنابراین سیستم مدیریت یکپارچه IMS نیز علاوه بر این سه استاندارد که شناخته شده است می تواند تلفیق دو استاندارد ۹۰۰۱ و ۲۲۰۰۰ باشد و یا تلفیق استانداردهای سری ۱۰۰۰ مانند ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴٫

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS  :

پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS مزایای زیادی برای سازمانها به همراه دارد که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد :

 • کاهش زمان پیاده سازی و سرعت بخشیدن درآمادگی سیستم در جهت ممیزی و صدور گواهینامه IMS
 • کاهش هزینه های پیاده سازی و استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم
 • به وجود آوردن یکپارچه سازی در تمامی فرآیندها و زیر سیستم های مورد نیاز
 • کاهش تعداد ممیزی های داخلی و خارجی
 • کاهش دوباره کاریها در سازمان
 • به حداقل رساندن هزینه ها و قیمت های تمام شده
 • بهبود بخشیدن به فرآیند ها
 • طراحی بهتر فرآیندها
 • کنترل مناسب مدارک و مستندات
 • افزایش اعتماد مشتریان و ذینفعان دیگر
 • بهبود شهرت در بازار کار
 • افزایش سهم قابل توجه در بازار
 • ایجاد مزیت رقابتی و ….

 

در پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه فرآیندهای مورد نیاز در هر استاندارد، ممیزی داخلی، برخورد با عدم انطباقها، اقدامات اصلاحی یا بازبینی مدیریت می تواند به صورت یکپارچه و مشترک انجام گردد و به اینصورت علاوه بر یکپارچه سازی استانداردها با یکدیگر منجر به ساده تر شدن پیاده سازی استانداردهای مورد نظر می باشد. بنابراین اگر تصمیم دارید چند استاندارد را باه پیاده سازی کنید حتماً پیاده سازی را در قالب سیستم مدیریت یکپارچه IMS انجام دهید.

 

استاندارد IMS

 

بنابراین در پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS موارد زیر همزمان برای هر سه استاندارد انجام می گردد :

بند ۰ : مقدمه

بند ۱ : دامنه کاربرد

بند ۲ : مراجع قانونی

بند ۳ : اصطلاحات و تعاریف

بند ۴ : محیط سازمان

بند ۵ : رهبری و مشارکت کارکنان

بند ۶ : برنامه ریزی

بند ۷ : حمایت و پشتیبانی

بند ۸ : عملیات

بند ۹ : ارزیابی عملکرد

بند ۱۰ : بهبود

 

مراحل مشاوره و پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS توسط تیم مشاوره کاوشگران بهبود کیفیت :

 1.  ممیزی اولیه استاندارد IMS به صورت رایگان
 2.  ارائه پروپزال و تهیه برنامه زمان بندی خدمات مشاوره IMS
 3.  عقد قرارداد با سازمان
 4.  شناخت وضعیت موجود سازمان بر اساس استاندارد IMS
 5.  تشکیل تیم پیاده سازی و استقرار که متشکل از تیم مشاوره و تیمی در سازمان می باشند
 6.  آموزش تشریح الزامات سیستم مدیریت IMS
 7.  پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت IMS
 8.  نظارت بر اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت IMS
 9.  همکاری در تدوین استراتژیها و اهداف سیستم مدیریت IMS
 10.  همکاری در تدوین چشم انداز، ماموریت و خط مشی سیستم مدیریت IMS
 11.  مستند سازی اقدامات انجام شده
 12.  شناسایی فرآیندهای سازمان و همکاری در مدلسازی فرآیندها
 13.  آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت IMS
 14.  ممیزی داخلی سیستم مدیریت IMS
 15.  همکاری در انتخاب شرکت گواهی دهنده IMS
 16.  شناسایی و رفع عدم انطباق ها در ممیزی داخلی
 17.  حضور در ممیزی خارجی و همراهی تا اخذ گواهینامه IMS

 

 

نویسنده : مرضیه حسینی مشاور سیستم های مدیریتی سری ISO، مدیریت منابع انسانی و استراتژیک

جهت مشاوره رایگان با مشاوران ما تماس بگیرید …

۰۵۱ – ۳۵۴۲۱۱۵۶ – ۷