استاندارد ISO9001:2015 یکی از بهترین روش ها برای افزایش کیفیت محصولات و خدمات و افزایش سطح عملکرد سازمان می باشد که در نهایت منجر به رضایتمندی ذی نفعان علی الخصوص مشتریان می شود .

 

استاندارد ۹۰۰۱ چیست؟

امــروزه کیفیــت محصولات و خدمات یکی از وظایف سازمانهای ارائه دهنده محصول یا خدمت می باشد. سالهاست که مصرف کنندگان کیفیت را اولویت اول خود قرار داده اند و این باعث رقابت تنگاتنگ تولید کنندگان با یکدیگر شده است. مسئله کیفیت محصولات و خدمات مزیتی رقابتی برای تولید کنندگانی ایجاد کرده است که کیفیت را اولویت کار خود قرار داده اند. تولید کنندگان زیادی هستند که به بقای سازمان خود اهمیت داده و درصدد افزایش و ثبات کیفیت محصولات و خدمات خود برآمدند چه بسا در دنیای رقابتی امروز هم موفق بوده اند .

سازمانهای بزرگ و مشهور یا به عبارتی برند محبوب دنیا کیفیت را در چند کلمه اینگونه تعریف می نمایند. آنها معتقدند چنانچه شما نیازها و انتظارات ذی نفعان علی الخصوص مشتریان را برآورده سازی کنید محصول و خدمت با کیفیتی را ارائه داده اید. این نیازها و انتظارات در افراد متفاوت می باشد و شما باید آن ها را شناسایی و برآورده سازی نمایید و این اتفاق نخواهد افتاد مگر این که استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 :2015  را پیاده سازی نمایید .

حتماً بخوانید :   مفهوم مزیت رقابتی چیست ؟

یک برند برای شهرت و برند سازی قبل از هر چیز نیاز به این دارد که کیفیت محصولات و خدمات خود را افزایش دهد تا به برندی محبوب تبدیل شود. در نظر بگیرید محصولی را تولید کرده اید و تبلیغات زیادی برای آن انجام داده اید و تقاضا برای محصولتان افزایش پیدا کرده است در اولین خرید مشتری متوجه کیفیت پایین محصول می شود و برای همیشه شما برندی بد نام می باشید و دیگر هیچ گاه از شما خرید نمی کند پس لازم است قبل از شروع تبلیغات برای برند خود زیرساختهای سازمان خود را محکم نمایید .

استاندارد ISO9001

 

پیاده سازی و استقرار استاندارد ISO9001:2015 یکی از بهترین روش ها برای افزایش کیفیت محصولات و خدمات و افزایش سطح عملکرد سازمان می باشد که در نهایت منجر به رضایتمندی ذی نفعان علی الخصوص مشتریان می شود .

 

استاندارد ISO9001 در ویرایش سال ۲۰۱۵ خود جهشی فوق العاده به سوی ارزش آفرینی محصولات و خدمات و سازمان داشته است که در این راستا به ۷ اصل مهم اشاره دارد و چارچوب این استاندارد را بر این ۷ اصل بنا نهاده است که به شرح ذیل می باشد :

    اصل اول : متمرکز شدن بر مشتری

    اصل دوم : رهبری سازمان

    اصل سوم : مشارکت و همکاری افراد و کارکنان

    اصل چهارم : فرایند گرایی

    اصل پنجم : بهبود مداوم

    اصل ششم : تصمیم گیری بر مبنای شواهد

    اصل هفتم : مدیریت ارتباطات

از دیگر جهش هایی که استاندارد ISO9001 در ویرایش سال ۲۰۱۵ داشته است می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

 • تدوین استراتژیهای کسب و کار
 • شناسایی و برآورده سازی نیازها و انتظارات ذی نفعان
 • اهمیت و تمرکز بر مدیریت دانش به عنوان یکی از اصلی ترین منابع سازمانی (ISO30401:2018)
 • جهش از وظیفه گرایی به سمت فرایند گرایی و به نوعی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)
 • شناسایی و کاهش ریسکهای سازمانی (ISO31000:2018)
 • رهبری به عنوان قطب اصلی سازمان
 • جاری سازی مدیریت تغییر در سازمان
 • تمرکز بر شایسته سالاری و طراحی مدل شایستگی کارکنان (ISO10015:2019)
 • اهمیت به ارزیابی عملکرد فرایندها
 • تمرکز بر ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای شایستگی ها
 • بهبود مداوم به عنوان رکن اصلی برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار

بنابراین استاندارد ISO9001 جهش بزرگی از مستندسازی در سال ۲۰۰۸ به سمت سازمانی استراتژی محور در سال ۲۰۱۵ نموده است موارد مذکور با مستندسازی برای دریافت گواهینامه محقق نخواهد شد و فقط باید توسط مشاورانی خبره و متخصص پیاده سازی و استقرار انجام گردد مشاورانی که دانش استانداردسازی، استراتژی، مدیریت دانش و … را همزمان داشته باشند لذا در انتخاب مشاور دقت نمایید تا در پیاده سازی و استقرار ISO9001:2015 موفقیت حاصل نمایید و به مزایای چشمگیری  برای کسب و کارتان دست می یابید  :

 • افزایش و ثبات کیفیت
 • بهینه سازی هزینه های سازمانی
 • شناسایی و یکپارچه سازی فرآیندها
 • تدوین اهداف در راستای استراتژیهای سازمان
 • حذف یا کاهش دوباره کاری ها و عدم انطباق ها
 • افزایش سهم بازار
 • افزایش رضایتمندی ذی نفعان
 • شناسایی و کاهش ریسک های سازمان
 • آماده شدن برای برندسازی
 • و …

 

بنابراین استاندارد ISO9001 جهش بزرگی از مستندسازی در سال ۲۰۰۸ به سمت سازمانی استراتژی محور در سال ۲۰۱۵ نموده است موارد مذکور با مستندسازی برای دریافت گواهینامه محقق نخواهد شد و فقط باید توسط مشاورانی خبره و متخصص پیاده سازی و استقرار انجام گردد. مشاورانی که دانش استانداردسازی، استراتژی، مدیریت دانش و … را همزمان داشته باشند لذا در انتخاب مشاور دقت نمایید تا در پیاده سازی و استقرار ISO9001:2015 موفقیت حاصل نمایید.

مراحل مشاوره و پیاده سازی استاندارد ISO9001:2015 توسط تیم مشاوره کاوشگران بهبود کیفیت :

 1. ممیزی اولیه استاندارد ISO9001  به صورت رایگان
 2. ارائه پروپزال و تهیه برنامه زمان بندی خدمات مشاوره  ISO9001
 3. عقد قرارداد با سازمان
 4. شناخت وضعیت موجود سازمان بر اساس استاندارد ISO9001
 5. تشکیل تیم پیاده سازی و استقرار که متشکل از تیم مشاوره و تیمی در سازمان می باشند
 6. آموزش تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001
 7. پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت سازمان بر اساس استاندارد ISO9001
 8. نظارت بر اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
 9. همکاری در تدوین استراتژیها و اهداف سیستم مدیریت کیفیت
 10. همکاری در تدوین چشم انداز، ماموریت و خط مشی سیستم مدیریت کیفیت
 11. مستند سازی اقدامات انجام شده
 12. شناسایی فرایندهای سازمان و همکاری در مدلسازی فرایندها
 13. آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت  بر اساس استاندارد ISO9001
 14. ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001
 15. همکاری در انتخاب شرکت گواهی دهنده ISO9001
 16. شناسایی و رفع عدم انطباق ها در ممیزی داخلی
 17. حضور در ممیزی خارجی و همراهی تا اخذ گواهینامه ISO9001

 

 

نویسنده : مرضیه حسینی مشاور سیستم های مدیریتی سری ISO، مدیریت منابع انسانی و استراتژیک

“دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱ (تشریح و الزامات)”

توسط شرکت کاوشگران در محل دانشگاه خیام مشهد توسط سرکار خانم  مرضیه حسینی

https://www.khayyam.ac.ir/News/d1f1k1

جهت مشاوره رایگان با مشاوران ما تماس بگیرید …

۰۵۱ – ۳۵۴۲۱۱۵۶ – ۷