عوامل زیان آور محیط کار

وبینار آنلاین عوامل زیان آور محیط کار

انچه در این وبینار خواهیم آموخت:

  1. عوامل زیان آور محیط کار
  2. عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور  در محیط کار
  3. انجام معاینات پزشکی بدو استخدام
  4. برنامه های بهداشت حرفه ای در سازمان
  5. شناسایی ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار
  6. تدوین سناریو و انجام کارگاه به صورت علمی

و…

مدرس دوره :مهندس آروین قدم لی-سرممیز و مدرس بین المللی سیستم های مدیریت

با ارائه گواهینامه بین المللی BRS

تاریخ برگزاری:17 مهرماه 1400

مدت دوره :8 ساعت

ساعت برگزاری :8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام :550 هزار تومان

%60 درصد تخفیف صنایع ویژه :220 هزار تومان

تلفن تماس جهت ثبت نام

05135421156-7            09900688183

برگزاری دوره توسط شرکت کاوشگران بهبود کیفیت