مفهوم و تعاریف منابع انسانی

در این مقاله میخواهیم مفهوم منابع انسانی، تعاریف و تاریخچه آن را بررسی کنیم و مقالات آینده به موضوعات استراتژی های منابع انسانی و برنامه ریزی و کاربرد آن در شرکت ها می پردازیم.

منابع انسانی چیست؟

منابع انسانی (HR) بخش مشاغلی است که وظیفه یافتن ، غربالگری ، جذب و آموزش متقاضیان کار و همچنین اجرای برنامه های مزایای کارکنان را بر عهده دارد.

تعریف ساده منابع انسانی چیست؟

منابع انسانی به افرادی گفته می شود که توسط یک شرکت یا بخش در شرکتی که وظیفه استخدام ، آموزش ، مزایا و سوابق را دارد استخدام می شوند. 

تاریخچه منابع انسانی

منابع انسانی چگونه آغاز شد؟

حوزه منابع انسانی در اروپا در قرن 18 شکل گرفت. این طرح بر اساس یک ایده ساده توسط رابرت اوون

(1771-1858)

و چارلز بابیج (1791-1871) در طول انقلاب صنعتی بنا شد. این افراد به این نتیجه رسیدند که افراد برای موفقیت یک سازمان بسیار مهم هستند.

 

نام اصلی منابع انسانی چه بود؟   

مدیریت پرسنل

از مدیریت منابع انسانی در گذشته به عنوان “مدیریت پرسنل” یاد می شد. در دهه 1920 ، مدیریت پرسنل بیشتر بر جنبه های استخدام ، ارزیابی و جبران خسارت کارکنان متمرکز بود.

7 هدف اصلی منابع انسانی چیست؟

با تمایل به این وظایف مربوط به کارگران ، بخشهای منابع انسانی نقشی محوری در حفظ هموار بودن تجارت ایفا می کنند.

 • استخدام کارگران
 • استخدام کارکنان با کیفیت 
 • آموزش کارکنان جدید 
 • تنوع را ترویج دهید 
 • نیازهای کارمند. 
 • .شناسایی نیازهای بهبودی
 • حفظ کارگران

 

انجمن مدیریت منابع انسانی (SHRM) بزرگترین انجمن جهان است که به مدیریت منابع انسانی اختصاص داده شده است. این انجمن با بیش از 250،000 عضو در بیش از 140 کشور جهان ، نیازهای متخصصان منابع انسانی را تامین می کند و منافع حرفه منابع انسانی را پیش می برد.

درباره انجمن جهانی مدیریت منابع انسانی

SHRM ، در انجمن مدیریت منابع انسانی ، محیط های کاری بهتری را ایجاد می شود که در آن کارفرمایان و کارکنان با هم رشد می کنند.

SHRM اولین متخصص ، مجری و رهبر اندیشه در مسائل تأثیرگذار بر محیط های در حال تحول امروز می باشد. SHRM با داشتن بیش از 300،000 منابع انسانی و مدیر اجرایی کسب و کار در 165 کشور ، زندگی بیش از 115 میلیون کارگر و خانواده را در سراسر جهان تحت تأثیر قرارداده است.

 

حتما مطالعه شود:مشاوره مدیریت و توسعه منابع انسانی

 

  چه کسی HRM را تعریف کرد؟

ادوین بی فلیپو مدیریت منابع انسانی را “برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، کنترل تدارکات ، توسعه ، جبران خسارت ، ادغام ، نگهداری و تفکیک منابع انسانی برای رسیدن به اهداف فردی ، سازمانی و اجتماعی” تعریف کرد.

حتما مطالعه شود: مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی (HRM) عبارت است:

از جذب ، استخدام ، استقرار و مدیریت کارکنان یک سازمان. HRM اغلب به عنوان منابع انسانی (HR) شناخته می شود. بخش منابع انسانی یک شرکت یا سازمان معمولاً مسئول ایجاد ، اعمال و نظارت بر سیاست های حاکم بر کارگران و روابط سازمان با کارکنان آن است

. اصطلاح منابع انسانی برای اولین بار در اوایل دهه 1900 و سپس به طور گسترده تری در دهه 1960 برای توصیف افرادی که به طور کلی برای سازمان کار می کنند به کار رفت.HRM  مدیریت کارکنان با تأکید بر آن که کارکنان به عنوان دارایی های کسب و کار هستند. در این زمینه ، گاهی از کارکنان به عنوان سرمایه انسانی یاد می شود. همانند سایر دارایی های تجاری ، هدف استفاده موثر از کارکنان ، کاهش ریسک و حداکثر کردن بازده سرمایه گذاری (ROI) است.

اصطلاح فناوری منابع انسانی مدرن مدیریت سرمایه انسانی (HCM) در مقایسه با اصطلاح HRM بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.

اصطلاح HCM توسط شرکتهای بزرگ و متوسط ​​و سایر سازمانهای نرم افزاری برای مدیریت بسیاری از عملکردهای منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است. 

حتما مطالعه شود: توانمندسازی و رشد سرمایه های انسانی

 

اهمیت مدیریت منابع انسانی

برنامهريزي منابع انساني قسمتي از برنامه‌ريزي استراتژيك هر سازمان است، كه طي آن مشخص مي‌گردد كه براي رسيدن به اهداف استراتژيك سازمان چه نيروهايي مورد نياز است و چگونه مي‌توان آنها را تامين نمود.

براي انجام برنامه‌ريزي نيروي انساني بايد اهداف استراتژيك سازمان مشخص باشد و بر اساس آن تحليلي از نيروي انساني مورد نياز به عمل آيد.

برنامه‌ريزي منابع انساني عبارت است :

پيش‌بيني نيازهاي سازمان از لحاظ برنامه ریزی منابع انساني و برنامه‌ريزي مراحلي كه براي برآوردن آن نيازها بايد طي شوند عبارتند از :

 • كاهش هزينه‌هاي منابع انساني از راه ياري دادن به مديريت براي پيش‌بيني كمبودها يا پيشبردهاي منابع انساني و گام برداشتن در راه اصلاح اين تفاوتها پيش از آنكه بصورت مهارناشدني و پرهزينه در آينده باشند.
 • فراهم آوردن مبناي برتري براي برنامه‌ريزي پرورش كاركنان به منظور بهترين بهره گيري از نگرشهاي كاركنان
 • بهبود بخشيدن به فرآيند برنامه‌ريزي در كل سازمان
 • كوشش در پي بردن به مهارتهاي خاص كاركنان 
 • بر انگيختن افراد به كسب آگاهي بيشتر در مورد اهميت مديريت درست منابع انساني در سراسر رده‌هاي سازماني
 • فراهم آوردن ابزاري براي ارزيابي اثر اقدامها و سياستهاي كلي برنامه‌ريزي منابع انساني 

منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است و هر سازمانی در راستای ماموریت و تحقق اهداف و اجرای استراتژیهای خود باید اقداماتی را در زمینه منابع انسانی خود انجام دهد.

دوازده  وظیفه اصلی مدیر منابع انسانی

1- تدوین استراتژیهای منابع انسانی در راستای استراتژیهای سازمان و نهادینه  سازی رویکرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی

2- تجزیه و تحلیل و طراحی و ارزشیابی مشاغل

3- برنامه ریزی برای تامین منابع انسانی مورد نیاز سازمان در سالهای آینده بر اساس برنامه های استراتژیک • 

4- کارمند یابی : شناسایی کسانی که از شرایط بالقوه استخدام در سازمان برخوردارند • 

5-انتخاب شایسته ترین افراد برای تصدی مشاغل در سازمان • 

6- استخدام و تنظیم برنامه های جامعه پذیری کارکنان جدید در سازمان • 

7- طراحی سیستم جبران خدمات اعم از حقوق و دستمزد و مزایای رفاهی •  

8- طراحی سیستم مدیریت عملکرد کارکنان

9- طراحی سیستم مدیریت پاداش فردی و تیمی

10 توسعه منابع انسانی با جانشین پروری و طراحی مسیر شغلی •  

11- طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار ، روابط کار و حل مسائل مربوط به شوراهای کارگری

12- طراحی سیستم انضباطی و ضوابط اخلاقی

  مديريت منابع انساني فرايندي شامل چهار وظیفه جذب، توسعه، ايجاد انگیزش و نگهداشت منابع انساني است.

(دي سنزو و رابینز .1988)

 و اما نقش مهم مدیران منابع انسانی در سازمانها درمدیریت افراد در محل کار برای دستیابی به رسالت سازمان و تقویت فرهنگ سازمانی است.  مدیران منابع انسانی، می توانند با استخدام متخصصان جدیدی که دارای مهارت های لازم برای پیشبرد اهداف شرکت هستند و همچنین آموزش و توسعه کارکنان فعلی برای رسیدن به اهداف کمک کنند.

  یک شرکت تنها به اندازه کارکنان خود خوب است و منابع انسانی را به بخش مهمی از حفظ یا بهبود سلامت تجارت تبدیل می کند.

علاوه بر این ، مدیران منابع انسانی می توانند وضعیت بازار کار را زیر نظر داشته باشند تا به سازمان کمک کنند تا رقابتی باقی بماند. و همچنین باید  به مفهوم منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی مسلط باشد.

این می تواند شامل اطمینان از عادلانه بودن جبران خسارت و مزایا باشد ، برنامه هایی برای جلوگیری از خستگی کارکنان و تنظیم نقش های شغلی بر اساس بازار برنامه ریزی شود.

در این مقاله سعی بر این بود مفهوم منابع انسانی و تعاریف آن ارائه شود در مقالات آینده به مفاهیم و کاربرد های منابع انسانی می پردازیم 

نویسنده و گرد آورنده :مرضیه حسینی مدیر عامل شرکت کاوشگران بهبود کیفیت

 

برگزاری دوره جامع تربیت مدیر منابع انسانی توسط شرکت کاوشگران بهبود کیفیت 

جهت ارتباط با کارشناسان ما با شماره های زیر تماس بگیرین

05135421156-7