وبینار آنلاین شناسایی از شیوع بیماری های واگیر دار با تمرکز بر استانداردهای ISO45005:2020_SHS2020

وبینار آنلاین شناسایی از شیوع بیماری های واگیر دار با تمرکز بر استانداردهای ISO45005:2020_SHS2020

آنچه در این وبینار خواهیم آموخت:

  1. مقدمه و بیان موضوع
  2. برنامه ریزی و پشتیبانی
  3. کنترل عملیات
  4. پایش و بهبود
  5. نتایج استقرار سیستم
  6. گواهینامه های طرح ایمی وبهداشت
  7. معرفی الزامات طرح ایمنی و بهداشت

مدرس دوره :جناب مهندس امید عزیزیان سروش سرممیز سیستم های مدیریت ایمنی

با ارائه گواهینامه بین المللی BRS

تاریخ برگزاری :4 مهرماه 1400

مدت دوره :8 ساعت

ساعت برگزاری : 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام :550 هزار تومان

%60 تخفیف ویژه صنایع :220 هزار تومان

تلفن تماس جهت ثبت نام

05135421156-7           09900688183

برگزاری دوره توسط شرکت کاوشگران بهبود کیفیت