برگزاری دوره نظام آراستگی محیط کار ۵S در شرکت زعفران مصطفوی

دوره آموزشی (۵s) نظام آراستگی محیط کار در شرکت زعفران مصطفوی در روزهای ۱۷ و ۱۹ خرداد ماه با حضور پرسنل آن شرکت توسط کاوشگران بهبود کیفیت برگزار گردید.

این دوره آموزشی توسط سرکار خانم حسینی مدرس و مشاور مدیریت کسب و کار برگزار و تدریس گردید. در این دوره هدف هایی از نظام آراستگی و مزایای اجرای آن در محیط کار و چگونگی استانداردسازی و مراحل آن بیان شد و سپس به آموزش فایل به صورت کامل به همراه راهکارها و توصیه هایی برای پیاده سازی ۵s و همینطور به موانع پیاده سازی نظام آراستگی پرداخته شد. همچنین نحوه پیاده سازی و استقرار نظام آراستگی در محیط کار نیز بررسی شد. این نظام پایه و اساس تمام امور اجرایی حرکت بهره وری می باشد.

اهداف نظام آراستگی در محیط کار :

  • ایمنی و بهداشت
  • صرفه جویی در هزینه ها
  • کیفیت و پیشگیری از خرابی ها
  • ارتقاء کیفیت کار و در نتیجه بهره وری بالای نیروی انسانی

نظام آراستگی در محیط کار

نظام اراستگی در محیط کار