وبینار آموزشی خطا ناپذیر سازی POKAYOKE

وبینار آموزشی خطا ناپذیر سازی POKAYOKE

مدیریت خطا ناپدیری یا پوکایوکه چیست؟

پوکایوکه یا خطا ناپذیری راه و روشی برای غیر ممکن ساختن اشتباهات در سازمانها توسط نیروی  انسانی،تجهیزات و ماشین آلات می باشد.

این تکنینک با ایجاد تغییراتی دائمی در تجهیزات ،فرایندها و روش های کار و عملیات فرصت هایی را ایجاد میکند در صورت بروز خطا با ارسال سیگنال ،خیلی سریع جلوی انجام کار اشتباه گرفته می شود.

پوکایوکه معادل ژاپنی لغت خطا ناپذیری (Mistake Proofing) می باشد.تلفظ پوکایوکه (POKA-yoke) به صورت (Poe-Ka-Yo-Ke) می باشد.

یک مهندس با استعداد ژاپنی به نام شی جی یوشینگو ، برای اولین بار مفهوم خطا ناپذیر سازی POKAYOKE را در ژاپن و آمریکا رواج داد.شی جی یوشینگو،برای اولین بار این نظریه را به صورت ابزار قوی برای رسیدن به خطای صفر و در نهایت حذف بازرسی های کنترل کیفی ارائه داد.این تکنینک به عنوان یکی از رویکردهای تولید ناب می باشد.

برای دیدن بقیه دوره های آموزشی شرکت کاوشگران بهبود کیفیت کلیک کنین