تشریح الزامات و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001:2018

دوره آموزشی ISO45001  در واقع آموزش یک استاندارد بین المللی جدید است که به تشریح الزامات لازم برای سلامت و ایمنی شغل می پردازد.

آموزش ISO45001 برای سازمان ها و صنایعی از هر اندازه ای  قابل پیاده سازی و استفاده است ،هدف این استاندارد شناسایی ریسک های ایمنی و بهداشت و جلوگیری از حوادث شغلی و بیماری ها و مرگ و میر های در حال کار می باشد.

یکی دیگر ازاهداف مهم این استانداردایجاد محیط کاری ایمن و سالم می باشد و در نهایت استاندارد45001 به دنبال بهبود مستمر عملکرد ایمنی،بهداشت و سلامت در صنایع و سازمان ها می باشد.

چرا دوره ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برای شما مهم است؟

صرف نطر از اینکه در چه صنعتی مشغول هستید،حوادثی در محیط کار همیشه وجود دارند که منجر به اسیب یا بیماری می شوند.بنابراین ،مدیران همیشه به دنبال کاهش تعداد حوادث و بیماری ها در سازمان هایشان می باشند.

استاندارد ایزو 45001 چارچوبی برای شناسایی،کنترل و جلوگیری از حوادث مربوط به کار را ارائه می دهد.

با گدزاندن دوره آموزشی 45001 شما قادر به اجراو پیاده سازی موارد ذیل خواهید بود:

 • کاهش حوادث مربوط به کار،بیماری های شغلی و مرگ و میر
 • حدف یا کاهش خطرات مدیریت ایمنی و بهداشت وشناسایی ریسک های ایمنی و بهداشت
 • بهبود عملکرد و اثر بخشی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • شناسایی و بهبود الزمات قانونی ایمنی و بهداشت و حفاظت از شهرت برند
 • افزایش رضایت کارکنان

آموزش ایزو 45001 شما را قادر می سازد تا عناصر اساسی برای پیاده سازی و مدیریت یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH&S) را بیاموزید و قادر به اجرای این استاندارد در سازمان باشید.

چه گواهینامه ای در یافت می کنیم؟

پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آشنایی با الزامات استاندارد و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO45001:2018

سه گواهینامه که شامل یک گواهینامه بین المللی BRSM و دو گواهینامه تحت اعتبار شرکت شهرک های صنعتی دریافت می کنید.

هزینه دوره :شرکت کنندگان آزاد:6500000 ریال و شاغلین صنایع 40  در صد تخفیف شرکت های دانش بنیان و مشتریان کاوشگران 50  درصد تخفیف.

ساختار دوره:این دوره شامل کارگاه های عملی می باشد.

شرکت کاوشگران بهبود کیفیت در راستای ارائه خدمات بهتر این دوره را در محل سازمان مشتری به صورت درون سازمانی هم برگزار می کند.

معرفی استانداردهای مدیریتی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی

 • ارتباط ISO 45001 با دیگر استانداردهای مدیریتی از نظر نحوه نگارش و تدوین
 • تشریح تفاوت های بین ISO 45001 و OHSAS 18001 و بیان الزامات جدید
 • معرفی ساختار اصلی ISO 45001 و تشریح آن بر
 • معرفی چرخه PDCA و چگونگی اجرای آن در ISO 45001
 • عوامل کلیدی برای موفقیت در استقرار و نگهداشت ISO 45001
 • تعاریف و اصطلاحات کاربردی در ISO 45001

معرفی بندهای ۱۰ گانه در استاندارد ISO 45001 و تشریح هر یک از آنها

مقاله جامع استاندارد ISO45001:2018

 • اجرای ممیزی، جمع آوری اطلاعات و صلاحیت ممیزین 
 • مبانی ممیزی داخلی، تعاریف و اصطلاحات
 • تهیه برنامه ممیزی
 • فنون انجام ممیزی و تهیه گزارش ممیزی

ثبت نام: برای ثبت نام با شماره تلفن

05135421156 

05135421157

09018596030 

تماس حاصل فرمایید.

مرضیه حسینی-مشاور سیستم های مدیریتی  سری ISO ، مدیریت منابع انسانی و استراتژیک