عارضه یابی صنعتی

عارضه یابی صنعتی چه تاثیراتی بر رشد کسب و کار دارد ؟
سازمان متعالی، سازمانی است که همه اجزا موثر در آن از کارمندان و سهامداران و هیئت مدیره تا مشتریان از کیفیت خروجی آن صنعت رضایت داشته باشند . عارضه یابی در این میان به عنوان آن چیزی که باید باشد تا رضایت همه اجزا را کسب کند قرار گرفته است. در مسئله عارضه یابی صنعتی ، هدف ما دستیابی به یک استاندارد و موقعیت مطلوب برای فعالیت واحد صنعتی و رشد کسب و کارمان  است . فرآیند عارضه یابی که شرکت کاوشگران بهبود کیفیت به انجام می‌رساند؛ شامل ممارست با واحد پذیرنده به منظور شناخت عارضه‌ها و سپس ارائه راهکار بهبود یا ارتقا می‌گردد. در مسیر اجرایی شدن این راهکار یا بهبود، مشاوران کاوشگران بهبود کیفیت تا نهادینه شدن شرایط جدید واحد را همراهی می‌نمایند.

مراحل انجام عارضه یابی کاوشگران بهبود کیفیت به شرح زیر است :

 • طرح موضوع و بیان مسئله یا مسایل سازمان
 • بررسی اسناد و منابع سازمان
 • کسب موافقت مدیریت ارشد شرکت برای اجرای پروژه عارضه یابی
 • تعیین و تشکیل تیم از افراد سازمان برای همکاری مدیران و بهبود فرآیندد  عارضه یابی
 • انجام آموزشهای اولیه، توجیه و ایجاد اعتقاد در مدیران و سایر اعضا
 • تهیه برنامه و انجام عارضه یابی (علت یابی)
 • ارائه راهکارهای بهبود و بررسی مسائل مرتبط با رشد صنعت
 • تدوین و ارایه گزارش برای تحویل به مدیران
 • راهنمایی و همکاری برای هر چه بهتر و سریع تر انجام شدن پروژه

"<yoastmark

انواع عارضه یابی:

۱- عارضه یابی سطحی

در این روش از عارضه یابی به بررسی اطلاعات کلی از سازمان و ایجاد دایره اطلاعات سازمان می پردازیم جمع آوری مستندات سازمان به روش های مختلفی نظیر تهیه پرسشنامه ، مصاحبه ، بازدید و … می باشد  و سپس محاسبات لازم برای محاسبه شاخص های بهره وری و سودآوری سازمان انجام می شود. سپس شاخص های مختلف و اعتبار و جایگاه شرکت را بررسی و ارزیابی می کنیم . در نهایت عملکرد سازمان مورد قضاوت قرار می گیرد. در این مرحله در مورد ضرورت انجام بررسی دقیق تر و عمیق تر نیز تصمیم گیری می شود.

۲- عارضه یابی دقیق و تفضیلی

در این روش چند موضوع مورد بررسی بیشتر قرار می گیرند.

 • شناسایی و ارزیابی وضع موجود

برای اینکار با بررسی مستندات و منابع سازمان اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری میکنیم . چشم انداز و خط مشی سازمان را مشخص کرده و مسئولیت ها و مستندات کامل تری را تهیه می کنیم.

 • تعیین وضعیت مطلوب سازمان

در این مرحله به بررسی وضعیت و تعیین انطباق ها از طریق مصاحبه ، بازدید و بررسی مستندات می پردازیم و معیار ها و استاندارد های سازمان را تعیین میکنیم.

 • شناسایی فرصت ها و تهدید ها

بررسی و ارزیابی SWOT سازمان و برگزاری جلسه برای مشورت و بررسی فرصت ها و مسائل سازمان در این مرحله انجام می شود و جداول برای ارزیابی نهایی مستند می گردد.

 • تعیین علل ریشه ای و حل مسائل

تعیین علل مربوط به حل مسائل و اولویت بندی آنها ، ساختار ارتباطی مسئله و عوامل آنها نیز در این مرحله بررسی می شوند.

 • تدوین اقدامات اجرایی

در نهاییت برنامه ها اولویت بندی می شوند. برنامه های اجرایی متناسب برای بهبود وضعیت تعیین می شوند و بر اجرا نظارت می شود.

"بررسی

نتایج اجرای طرح عارضه‌یابی در واحد صنعتی می‌تواند تمام یا بخشی از موارد ذیل باشد:

 1. بررسی علل تاخیرات و حل آن ها
 2. محاسبه شاخص های بهره وری و بهبود برای افزایش کارایی سازمان
 3. تعیین استراتژی های سازمان و اهداف
 4. تعیین نقاط قوت و ضعف و اولویت بندی مشکلات برای بهبود فرآیند ها
 5. بهبود جانمایی ، شرایط کاری کارگران و نظم سازمان
 6. افزایش میزان سهم از بازار
 7. شناسایی وضعیت رقبا داخلی و خارجی
 8. افزایش میزان بهره وری سازمان و رضایت کارمندان
 9. عارضه یابی منابع انسانی ، ارگونومی و ۵S
 10. طبقه بندی مستندات و اطلاعات
 11. افزایش امنیت حقوقی معاملات ، امنیت داده ها و عدم افشای نو آوری و همچنین حفظ انحصار مالکیت فکری

نتایج عملکرد شامل مواردی از قبیل ذیل می‌گردد:

 1. ۱-افزایش بهره وری
 2. بهبود اثربخشی
 3. بهبود و افزایش کارایی کارمندان و در نتیجه سازمان
 4. ایجاد نوآوری و تبدیل آن به محصول
 5. بهبود کیفیت و دریافت مدارک استاندارد های مورد نیاز سازمان
 6. بهبود و افزایش رضایت کارمندان از سازمان و محیط کار و در نتیجه بهبود بهره وری از منابع انسانی
 7. افزایش سود آوری سازمان و استفاده از همه ظرفیت های موجود سیستم
 8. انجام مسئولیت اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان نسبت به محیط زیست
 9. تعیین حقوق و امنیت سازمان و حفظ انحصار مالکیت فکری

شرکت کاوشکران بهبود کیفیت با تجربه ای بیش از دوازده سال در حوزه مدیریت منابع انسانی ، عارضه یابی سیستم های صنعتی و بهبود و کنترل کیفیت در این مسیر پر چالش همراه شما خواهد بود و فرآیند عارضه یابی سازمان را با تسلط به منابع و سیستم ها با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان انجام خواهد داد.

برای دریافت مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید.