برگزاری وبینار دوره آموزشی تربیت مدیر منابع انسانی

وبینار آموزشی تربیت مدیر منابع انسانی از طریق سایت ایوند به صورت غیر حضوری (آنلاین) توسط سرکار خانم مرضیه حسینی مدرس و مشاور مدیریت کسب و کار به مورخ ۲۶ و ۳۰ شهریور ماه برای کد اول از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و برای کد دوم ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ برگزار گردید.

 

تربیت مدیر منابع انسانی HRM MANAGEMENT

اندیشمندان مدیریت منابع انسانی بر این باورند که سازمان های پیشرو در هزاره ی جدید، تنها از طریق به کارگیری الگوهای پیشرفته توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی قابلیت های کارکنان، می توانند پاسخگوی نیازهای سازمان آن هم با سرعت و انعطاف بیشتری باشند. توسعه منابع انسانی یکی از مهم ترین اهداف راهبردی سازمان های پیشرو عصر کنونی است که به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت، تجربه و کیفیت، تعالی و عملکرد سرمایه های سازمان و حتی تغییر ویژگی های فردی کارکنان، به مدیریت ارشد چنین سازمان هایی ابلاغ می گردد .

 

اهداف دوره :

 •   آماده سازی مخاطبان دوره جهت احراز پست مدیریت منابع انسانی در سازمانها و یا سایر پستهای مربوطه از جمله مدیر اداری، مدیر داخلی و مدیر عامل
 •   انتقال دانش، اصول و تجربیات به روز و کاربردی در حوزه مدیریت منابع انسانی به مخاطبان دوره
 •   ارتقای بهره وری سازمانها با مدیریت صحیح منابع انسانی

 

مخاطبان دوره:

 • مدیران عامل، مدیران داخلی، مدیران اداری و مدیران منابع انسانی
 • علاقه مندان به احراز پست های مدیریت منابع انسانی در سازمانها

 

امکانات و برنامه های جانبی دوره:

 •  ارائه کلیه فرم ها و ابزارهای مدیریت منابع انسانی همراه با بسته مدیریتی
 •  ارائه نمونه ای از شرکتهای  موفق در حوزه منابع انسانی (گوگل، فیلیپس و …)
 •  مشاوره و پرسش و پاسخ با مربی  دوره به صورت فردی و گروهی

 

آنچه خواهیم آموخت:

 • وظایف مدیریت منابع انسانی
 • نقشهای منابع انسانی
 • چالشهای منابع انسانی در سالهای اخیر
 • پطراحی ساختار سازمانی تدوین استراتژی منابع انسانی
 • تجزیه و تحلیل شغل، تدوین شرح مشاغل
 • طراحی فرآیند جذب و استخدام
 • تیپ شناسی و شخصیت شناسی در استخدام
 • طراحی نظام جبران خدمات( حقوق و دستمزد و پاداش )
 • طراحی مدیریت عملکرد ( روش های ارزیابی عملکرد و معرفی نرم افزار ارزیابی عملکرد آنلاین سنجمان )
 • طراحی مدل شایستگی، آموزش و توسعه منابع انسانی
 •  طراحی سیستم جانشین پروری
 •  انگیزش و دلبستگی سازمانی

 

 

کاوشگران بهبود کیفیت –  مشاور مدیریت کسب و کار شما